Wat is DESTA?

Oprichting van DESTA

In 2014 is in Addis Ababa, hoofdstad van Ethiopië, een High Performance Center opgeleverd genaamd ‘Ethiopia Youth Sport Academy’ (EYSA). De EYSA heeft als doel om het sportkader en talentontwikkeling in Ethiopië binnen meerdere sporten te versterken. Om deze ambitie kracht bij te zetten is er via DIRES House of Sport, een organisatie dat zich inzet voor gehandicaptensport in Ethiopië, contact gelegd met verschillende kennispartijen[1] uit Nederland. De samenwerking die tot stand is gekomen heeft geleid tot de vorming van project DESTA: “Dutch Ethiopian Sports Talent Alliance.”

 

De EYSA is een Afrikaans High Performance Center, net zoals een CTO (Centrum van Topsport en Onderwijs) in Nederland, en betreft een groot sportcomplex. Het is dan ook eigenlijk een Papendal à la Afrika, de talenten wonen op de campus, volgen hier onderwijs en sporten hier ook. Echter is de EYSA nog niet in staat om dit complex te gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals bijvoorbeeld op sociaal en maatschappelijk vlak, in de vorm van een medisch centrum, zodat het daadwerkelijk een Performance Center wordt. Op dit moment worden verschillende panden om de campus niet of nauwelijks gebruikt. Dit is een gemiste kans, maar door gebreken in kennis en inzicht weten ze niet beter. Om deze gebreken weg te nemen is kwalitatief onderzoek en implementatie nodig.